Výstavba, doprava, spoje

Opravy domů se provádí průběžně, o čemž svědčí časté ohlášení drobných udržovacích prací, které jsou projednávány na pravidelných zasedáních obecního zastupitelstva.

K využívání domů a bytů je věnována pozornost  počínaje kronikou tohoto roku 2006, byl přiložen „Seznam domů v Chotěšicích podle popisných čísel, jejich současní  vlastníci a další informace“. Z této přílohy lze vyčíst podíl rekreačních chalup a domů, kde trvale bydlí občané Chotěšic.Obdobné pojednání je v této kronice věnováno Nouzovu.

Obec spolu s připojenými vesnicemi je obsluhována pouze autobusovou dopravou. Za jeden den je možné spojení v počtu 14 autobusových linek (počítáno na zastávce Chotěšice).

Pošta je doručována denně.

Internet  veřejný je užíván pro potřeby obecního úřadu. Občané si zřizují internet provozovaný po telefonních linkách pro své soukromé potřeby.