Výstavba, doprava, spoje

Opravy domů se provádějí průběžně, o čemž svědčí časté ohlášení drobných udržovacích prací, které jsou projednávány na pravidelných zasedáních obecního zastupitelstva.

Obec spolu s připojenými vesnicemi je obsluhována pouze autobusovou dopravou. Za jeden den je možné spojení v počtu 14 autobusových linek (počítáno na zastávce Chotěšice).

Pošta je doručována denně.

Internet veřejný je užíván pro potřeby obecního úřadu. Občané si zřizují internet provozovaný po telefonních linkách, nebo zprotředkovaně od distributorů pro své soukromé potřeby.