Závěr zjišťování řízení – Posuzování vlivů koncepce „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“ na ŽP

více zde